2019-07-28

Inkasso

Hva er inkasso?
Inkasso betyr at en person (eller en bedrift) har et gjeldskrav på en annen person (eller en bedrift). Inkassobyrået, for eksempel Alektum Group, representerer den parten som ikke har fått betaling i tide, og sørger for at gjelden betales.

Hvis du ikke betaler fakturaen i tide
På en faktura står det hvor mange dager du har på deg til å betale. I verste fall har du ikke nok penger til å betale alle fakturaer i tide. Hvis du betaler for sent, må du betale renter. Hvor høy renten er, står i de generelle vilkårene som du aksepterte ved kjøpstilfellet. Betaler du for sent må du også betale gebyrer. Den du skylder penger til kan ta inntil to purregebyr på 70 kroner når de sender ut skriftlig purring og inkassovarsel. Dersom beløpet ikke blir betalt innen fristen på inkassovarsel, kan kravet sendes til inkasso.

Kravbrev fra inkasso
Når et inkassobyrå overtar fakturaen din, sender de ut en betalingsoppfordring. Der står det hvem du skylder penger, for hva, hvor mye og når du må betale. Det er også opplysninger om hvem du kan henvende deg til. Det vil påløpe gebyrer, kalt inkassosalær, når fakturaen går til inkasso. Inkassosalær er fastsatte gebyrer som blir regulert i forskrift til inkassoloven og som beregnes etter størrelsen på det opprinnelige fakturabeløpet. Det vil påløpe et lett inkassosalær når betalingsoppfordring sendes ut, og et tungt inkassosalær dersom kravet ikke betales innen 43 dager. Inkassosatsen er 700 kroner per 01.01.2019.

Sett opp en betalingsplan
Hvis du ikke kan betale, er det viktig at du kontakter inkassobyrået og kommer i kontakt med en saksbehandler. Saksbehandler kan hjelpe deg med å utarbeide en betalingsplan som passer til din økonomi. Det er viktig at du følger planen og holder det du lover. Hvis du får uforutsette utgifter og ikke kan følge betalingsplanen i øyeblikket, må du straks kontakte inkassobyrået.

Hva skjer hvis du ikke gjør noe?
Husker du det tredje alternativet, som vi sterkt frarådet? Hvis du ikke gjør noe, verken betaler eller kontakter inkassobyrået etter at du får et kravbrev, kan inkassobyrået oversende kravet til forliksrådet eller til namsmannen for rettslig behandling av saken. Da påløper det ytterligere gebyrer, kalt rettsgebyr. Du kan også få en betalingsanmerkning dersom saken behandles rettslig eller dersom en nedbetalingsplan misligholdes. Hvis du får en betalingsanmerkning kan du bli ansett som ikke kredittverdig og kan det bli vanskelig for deg for eksempel å kjøpe mot faktura, få banklån eller stifte abonnement.

Hva innebærer en betalingsanmerkning?
En betalingsanmerkning er et varsel om at en person (eller en bedrift) har en forfalt faktura som ikke er betalt. Det er kredittopplysningsbyråene som registrerer betalingsanmerkninger, mens det er inkassobyråer, forliksråd, namsmannen, Statens Kartverk eller Løsøreregisteret som melder inn anmerkningen til kredittopplysningsbyrået. Følgende hendelser kan føre til at du som en privatperson får en betalingsanmerkning: dom fra forliksrådet, avholdt utleggsforretning av namsmann, konkurs, gjeldsordning og misligholdt avdragsordning. En bedrift vil automatisk få en betalingsanmerkning 30 dager etter at inkassobyrået har sendt en betalingsoppfordring. En betalingsanmerkning vil fremkomme på en kredittsjekk og vil påvirke din kredittscore. Du vil for eksempel bli kredittsjekket hvis du søker om lån, vil handle på kreditt, tegne forsikring eller hvis du vil tegne et abonnement på mobil eller strøm. Hvis det fremkommer av kredittsjekken at du har en betalingsanmerkning vil det ofte være vanskelig å få innvilget kreditt eller tegnet en forsikring/abonnement. Betalingsanmerkning vil bli stående helt frem til gjelden er betalt.

Et inkassokrav betyr ikke at du har fått en betalingsanmerkning. Prøv derfor å betale gjelden snarest. Gjerne i samråd med saksbehandleren din i inkassobyrået.

2021-05-05

Slik får du en billigere hverdag – 6 smarte tips

Iblant kan det føles som om man ikke helt vet hvor pengene tar veien, ikke sant? Du kjenner deg sikkert igjen. Helt plutselig står man…

Les mer

2021-04-29

Du glemmer vel ikke fakturaen?

Å glemme en faktura er fullt menneskelig og noe som kan skje for oss alle. I denne artikkelen skal vi bli fakturaeksperter og forklare hvordan…

Les mer

2021-04-21

Fire økonomiske termer – vi forklarer begrepene

Det er ikke alltid helt lett å henge med i svingene når det gjelder økonomi og de ulike termene som brukes. I denne artikkelen forklarer…

Les mer