Integritets- og cookie-policy

Din integritet er viktig for oss! For å gjøre informasjonen om hvordan vi behandler dine personopplysninger mer transparent og oversiktlig, har vi strukturert vår integritetspolicy i ulike kapitler. Hvilke deler av integritetspolicyen som er relevante for deg, avhenger av om du besøker vårt nettsted eller kontakter oss via e-post. Hvis du har mottatt brev fra Alektum Group, ber vi deg om å besøke www.alektumgroup.no i stedet. I hver del av integritetspolicyen beskrives det mer detaljert hvilke av dine personopplysninger vi behandler og hvordan vi bruker dem. Vi har dessuten komplettert informasjonen om dine rettigheter med f.eks. informasjon om hvordan du får tilgang til dine personopplysninger, hvordan du korrigerer dem og hvordan du ber om at vi slutter å behandledine personopplysninger.

Integritetspolicy

I denne integritetspolicyen forklares det hvordan personopplysninger kan bli lagret og behandlet når du bruker vårt nettsted.

Alektum Group er initiativtakeren til Shoppe Lagom og personopplysningsansvarlig for all behandling av personopplysninger innenfor rammen av initiativet. Du kan kontakte vårt personvernombud via e-postadressen dataprotection@alektumgroup.com hvis du har spørsmål eller tanker om vår behandling av personopplysninger.

Vil du kontakte Alektum Group? Du besøker oss her:

Nils Ericsonsgatan 17
SE-404 23 Göteborg

Eller du kan ringe sentralbordet: +46 (0)31-730-60-75

Personopplysninger – definisjon

En personopplysning er enhver opplysning som kan brukes, for seg selv eller sammen med annen informasjon, til å identifisere, kontakte eller lokalisere en enkelt person eller finne en enkelt person i en sammenheng.

Personopplysninger – slik samler vi dem inn

Vi samler inn dine personopplysninger:

 • når du oppgir dine kontaktopplysninger ved å sende e-post til
 • når du oppgir din e-postadresse for å kunne motta budsjettforslag

Personopplysninger – slik bruker vi dem

Vi kan komme til å bruke den informasjonen vi har samlet inn om deg til formålene beskrevet nedenfor.

 • For å følge med på din bruk av vår hjemmeside shoppelagom.no med tilhørende nettsteder, for at vi f.eks. skal kunne gjøre personlige tilpasninger av ditt nettstedsbesøk og tilby innhold som passer best med dine interesser og behov (se også vår cookie-policy nedenfor). Vår databehandling bygger på såkalt berettiget interesse, dvs. en avveining mellom vår legitime interesse og våre besøkendes interesser.
 • For å kunne svare på forespørsler samt å kunne sende ut budsjettforslag til deg som besøkende. Vår databehandling bygger på såkalt berettiget interesse, dvs. en avveining mellom vår legitime interesse og våre besøkendes interesser.

E-postkommunikasjon

Viktig! Kommunikasjon per e-post medfører alltid sikkerhets- og konfidensialitetsrisikoer. En e-postmelding er i så henseende sammenlignbar med et postkort. Du bør derfor ikke sende e-postmeldinger som inneholder sensitive personopplysninger eller ting som du ikke vil at uvedkommende skal kunne lese.

Lagring av og tilgang til personopplysninger

Dine personopplysninger lagres i sikre nettverk og kun et fåtall personer, med særskilte tilgangsrettigheter og taushetsplikt, har tilgang til dem. Vi benytter oss av en tjenesteleverandør som leverer e-post på en sikker måte. De lagrer alle personopplysninger (e-postadresser) i 30 dager, og deretter slettes de.

Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Vi verken selger, bytter eller overfører på annen måte dine personopplysninger til utenforstående parter. Dette gjelder imidlertid ikke overfor nettstedsverter eller andre samarbeidspartnere som leverer tjenester som vi bruker for drift av vårt nettsted, opprettholdelse av vår forretningsvirksomhet eller for å oppfylle serviceforpliktelser og tjenester overfor våre brukere, under forutsetning av at disse partene aksepterer å behandle personopplysningene konfidensielt. Vi kan også komme til å levere ut informasjon dersom dette kreves i henhold til gjeldende lover eller for å opprettholde vår nettstedspolicy eller beskytte våre egne eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet.

Anonymisert besøksinformasjon utleveres bare til utenforstående parter til markedsførings- og annonseringsformål eller andre formål dersom du har godkjent cookies for statistikk- eller markedsføringsformål. Se vår cookie-policy nedenfor.

Vi verken inkluderer eller tilbyr tredjepartsprodukter eller -tjenester på vårt nettsted.

Lagringstid for personopplysninger

Vi lagrer kun personopplysninger så lenge de er påkrevd for våre formål. Lagringstiden for personopplysninger varierer altså med formålet som vi bruker dem til.

Den registrertes rettigheter

Du har flere rettigheter i henhold til personvernforordningen, blant annet følgende punkter.

 • Tilgang:Du har rett til tilgang til de personopplysningene om deg som vi har lagret samt rett til å få vite til hvilke formål vi bruker disse personopplysningene. Vi kan komme til å be deg om å bekrefte din identitet når du ber om informasjon i henhold til denne rettigheten. Når vi mottar en slik anmodning, svarer vi så snart vi kan og senest innen en kalendermåned.
 • Retting:Du har rett til å be om retting eller komplettering av feilaktige eller ufullstendige personopplysninger om deg.
 • Sletting:Du har rett til å få dine personopplysninger slettet. Vi vurderer mottatt anmodning om sletting i hvert enkelt tilfelle og svarer så snart vi kan og senest innen en kalendermåned.
 • Klage: Du har rett til å inngi klage til en tilsynsmyndighet.

Hvis du vil benytte deg av noen av disse rettighetene, ber vi deg om å bruke kontaktskjemaet nederst på denne siden.

Eksterne lenker

Vennligst vær oppmerksom på at hvis du bruker lenkene for å forlate vårt nettsted og gå til et annet nettsted, eller be om en tjeneste fra en tredjepart, slutter vår policy å gjelde så snart du har forlatt vårt nettsted. Din aktivitet på andre nettsteder er underlagt de respektive nettstedenes regler og policyer.

Innvendinger mot vår behandling av dine personopplysninger

Nøl ikke med å kontakte oss på dataprotection@alektumgroup.com hvis du har innvendinger mot hvordan vi behandler dine personopplysninger!

Du kan også kontakte tilsynsmyndigheten i ditt land.

Cookie-policy

En cookie er en liten datafil som en webserver lagrer på datamaskinen til den som besøker et nettsted. Ved hjelp av cookies lagres informasjon som siden overføres til webserveren når du (gjen)besøker nettstedet fra den datamaskinen der cookien er lagret. Cookies inneholder også et tidsstempel som angir når de slutter å fungere. (Mer informasjon om tidsstempling og siste funksjonsdato finnes i avsnittet Midlertidige og varige cookies.)

Cookie-kategorier

Cookies kan deles inn i ulike kategorier. På Shoppe Lagoms nettsted brukes det tre kategorier:

 • Kategori Nødvendig
  Cookies i denne kategorien er påkrevd for at det skal være mulig å bruke nettstedet, gjennom å aktivere f.eks. nettstedsnavigering og andre basisfunksjoner. Uten nødvendige cookies kan nettstedet ikke fungere korrekt.
 • Kategori Statistikk
  Cookies i denne kategorien samler anonymt inn informasjon som hjelper nettstedseieren med å få oversikt over hvordan de besøkende bruker nettstedet.
 • Kategori Markedsføring
  Cookies i denne kategorien brukes for å følge besøkende mellom ulike nettsteder. Hensikten er å vise annonser og reklamer som brukeren oppfatter som relevante og interessante og som dermed er mer verdifulle for sine utgivere og for tredjepartsannonsører. Informasjonen deles i slike tilfeller med Facebook, Google og YouTube.

Midlertidige og varige cookies

 • Midlertidige cookies
  En midlertidig cookie, også kalt ”session cookie”, lagres bare midlertidig på datamaskinen, så lenge nettstedsbesøket pågår. Midlertidige cookies slettes normalt av nettleserprogrammet når det lukkes. Til forskjell fra varige cookies har midlertidige cookies ikke noe tidsstempel som angir siste funksjonsdato, og det er dette som gjør at nettleserprogrammer kan skille mellom midlertidige og varige cookies.
 • Varige cookies
  En varig cookie slettes ikke når nettleserprogrammet lukkes. I stedet lagres den permanent på datamaskinen, enten til dens siste funksjonsdato inntreffer eller til det har gått en angitt tid. I hele den tiden cookien forblir lagret, sendes informasjonen som den inneholder til serveren hver gang du besøker det nettstedet som cookien tilhører og hver gang du fra et annet nettsted viser en ressurs (f.eks. klikker på en annonse) som tilhører det nettstedet som cookien tilhører.

Varige cookies brukes for å registrere og lagre surfevaner i lengre tid og for å lagre brukeres innloggingsopplysninger slik at de ikke trenger å skrive inn disse opplysningene ved hvert nytt besøk.

Din kontroll over cookie-filer

Hvis du ikke vil akseptere alle cookies, kan du velge utvalg av cookies. Dette gjøres enten ved ditt første besøk på hjemmesiden eller ved å velge ”Cookie-innstillinger” nederst på hjemmesiden. Vårt utgangspunkt er at ingen cookies er påslått fra starten av slik at du har mulighet til å gjøre et aktivt valg av hvilke cookies du vil godkjenne.

Seneste oppdatering: 12.02.2020